Avisar de contenido inadecuado

Tr en parezco y desaparezco

22/03/2010

Tr

Índex

 

1. Introducció

 

2.        Hipòtesi (coincideix la imatge pública dels polítics amb la realitat?)

 

3. Pensament dels ciutadans del govern i les seves personalitats.

 

    3.1      - enquestes

 

    3.2     - *motius verdaders per el qual opinen així.

 

4. Accions positives realitzades per els polítics.

 

    4.1      - ONU

 

    4.2     - relació dels governs amb les...